Ochrana dat prohlášení

Společnost M.T.A. spol. s r.o. Vám děkuje za návštěvu našich webových stránek a Váš zájem o naši nabídku produktů.

Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam, a proto bychom Vás chtěli informovat, jak společnost M.T.A. shromažďuje a nakládá s osobními údaji při Vaší návštěvě našich internetových stránek.

Webové stránky

Naše internetové stránky můžete otevřít a využívat, aniž byste nám při tom předávali osobní data. Vaše osobní data budou ukládána jen tehdy, pokud je sami poskytnete, například v rámci registrace, dotazníku, výherní soutěže, informační poptávky, objednávky, nebo za účelem uzavření, popř. realizace smlouvy.

V každém případě naše webové servery ukládají standardně IP adresu, která Vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetových služeb, identifikační data použitého typu internetového prohlížeče a operačního systému. Tato data nemohou být přiřazena konkrétní osobě a neumožňují tak identifikaci uživatele.

Ukládání těchto dat slouží pouze k účelům systémovým a statistickým. Spojování těchto dat s jinými datovými zdroji, prostřednictvím kterého by bylo umožněno přiřazení těchto dat konkrétní osobě, není naším úmyslem.

Cookies

Na našich internetových stránkách používáme takzvané cookies. U těchto cookies se jedná o malé datové soubory, které se uloží na Vašem počítači, čímž se zvýší uživatelský komfort webové stránky.  Jedná-li se o tzv. session-cookies, tyto se po ukončení Vaší návštěvy na naší webové stránce opět z počítače vymažou. Jedná-li se o harddisková-cookies, u těchto neproběhne smazání automaticky. Svůj prohlížeč můžete ale nastavit tak, že cookies zablokuje nebo před uložením Vás bude varovat nebo cookies, již uložené, z Vašeho pevného disku vymaže.

Google Analytics

Pro náš web využíváme Google Analytics (nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkovi webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu). Tento nástroj „Google Analytics“ rovněž používá cookies. Informace vygenerované souborem cookies o užívání naší stránky – včetně vaší IP adresy, jsou přeneseny společnosti Google a uloženy na serverech v USA. Google používá tyto informace pro vyhodnocování užívání našich webových stránek. Na základě vyhodnocení získáváme informace a statistiky návštěvnosti a chování na webu pro účely marketingu a remarketingu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Všechna takto získaná data jsou zpracována anonymně. Anonymita je zaručena tím, že Google nespojuje Vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nejsou odeslána žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo apod.

Sběr, ukládání a využívání osobních dat

V případě, že máte s námi navázat kontakt – například máte dotazy k materiálům, zájem o zaslání vzorků, případně máte zájem zaslat poptávku, je zapotřebí zjistit Vaše osobní data, abychom na Vaše dotazy nebo přání mohli patřičně reagovat. Dle povahy Vašeho dotazu, přání, poptávky bude zapotřebí zjistit například Vaše jméno, adresu, název firmy, obor podnikání, telefonní číslo, číslo faxu, popř. e-mailovou adresu.

Zmíněná data budou firmou M.T.A. uložena a použita, a to výhradně jen ke splnění Vašich přání a požadavků, tedy zpravidla k realizaci smlouvy, jež byla s Vámi uzavřena nebo k zodpovězení Vaší poptávky.

Možnost volby

Do budoucna bychom Vás rádi informovali o novinkách naší společnosti. V tomto směru bychom si rádi uložili Vaše data, které jste nám poskytli. Samozřejmě se tak nestane bez Vašeho svolení. Udělení Vašeho souhlasu je zcela dobrovolné. V případě, že byste souhlas chtěli změnit, můžete nám prostřednictvím níže uvedených kontaktů sdělit Váš nesouhlas a my Vaše data odpovídajícím způsobem zablokujeme, popřípadě smažeme.

V žádném případě nebudou Vaše data předána bez Vašeho souhlasu třetím osobám!

Newsletter

V případě Vašeho zájmu se můžete registrovat do našeho elektronického Newsletteru. Prostřednictvím elektronické pošty Vás budeme průběžně informovat o novinkách v naší nabídce produktů.

V těchto případech si Vaši adresu vyžádáme, uložíme a použijeme výhradně za účelem zasílání našich Newsletterů. Samozřejmě, že zasílání Newsletterů můžete kdykoliv odhlásit, tím že kliknete na políčko „odhlásit“, které je u každého Newsletteru připojeno. Totéž platí pro zasílání příležitostných informací o produktech.

Informace

Máte-li dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Mimo to máte kdykoliv možnost získat informaci o uložených datech, týkajících se Vaší osoby, jejich původu a příjemci, jakož i o účelu jejich zpracování. Dále také můžete kdykoliv zrušit Váš souhlas s pořizováním a ukládáním osobních údajů.V takovém případě nás prosím kontaktujte:

gdpr@mta.cz
M.T.A. spol. s r.o.
Žitenická 5, 190 00 Praha 9
Tel. +420 602 245 707