NaturHeld WAND 180 UDP-A

Popis

Oblasti použití

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR

Naturheld WAND 180 UDP-A

  • Vnitřní a vnější stěny
  • Profilování na pero a drážku pro dřevěné rámové konstrukce a dřevěné sloupkové konstrukce
  • Vhodné pro osovou vzdálenost 62,5 cm a 83,3 cm
  • Zdivo a masivní dřevo
  • Přímo omítnutelné
  • UDP-A dle ZVDH
Objemová hmotnost: 180 [kg/m³]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD: 0,043 [W/(mK)]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λB: 0,045 [W/(mK)]
Tloušťky desek: 40, 60 [mm]
Šířky desek: 580, 1250 [mm]
Délky desek: 2525, 2700, 3000 [mm]