NaturHeld WAND 140

Popis

Oblasti použití

DEO-ds, WAB-ds, WAP-zh, WZ, WH, WI-zg, WTR

Naturheld WAND 140

  • Vnitřní a vnější stěny
  • Profilování na pero a drážku pro dřevěné rámové konstrukce a dřevěné sloupkové konstrukce
  • Vhodné pro osovou vzdálenost 62,5 cm a 83,3 cm
  • Zdivo a masivní dřevo
  • Přímo omítnutelné
Objemová hmotnost: 140 [kg/m³]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD: 0,041 [W/(mK)]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λB: 0,043 [W/(mK)]
Tloušťky desek: 80, 100, 120, 140 [mm]
Šířky desek: 580 [mm]
Délky desek: 1500 [mm]