NaturHeld FLEX

Popis

Oblasti použití

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

Naturheld Flex

  • Izolace mezikrokevního prostoru
  • Izolace stěn v dřevěné rámové a dřevěné sloupkové a trámové konstrukci
  • Izolace dřevěných trámových stropů
  • Izolace stropů nejvyššího patra
  • Izolace instalačních úrovní
  • Izolace žebrování na silikátových stěnových podkladech
Objemová hmotnost: 50 [kg/m³]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD: 0,036 [W/(mK)]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λB: 0,039 [W/(mK)]
Tloušťky desek: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 [mm]
Šířky desek: 575, 625 [mm]
Délky desek: 1200, 1250 [mm]