NaturHeld DACH 220

Popis

Oblasti použití

DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ (není vhodné pro izolaci jádra)

Naturheld Dach 220

  • Dočasná střešní izolace odolná proti povětrnostním vlivům (od sklonu střechy 15°, zařazená do třídy 3 ZVDH)
  • Podle odborného posudku Holzforschung Austria je vhodná jako podstřeší odolné proti dešti podle ÖN B4119
  • Vodoodpudivý podklad pro střechu a stěny
  • UUDP-A dle ZVDH
Objemová hmotnost: 220 [kg/m³]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD: 0,047 [W/(mK)]
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λB: 0,049 [W/(mK)]
Tloušťky desek: 22, 40 [mm]
Šířky desek: 580 [mm]
Délky desek: 2500 [mm]