Změna u produktu NATURHELD flex!

Po neustálém výzkumu a vývoji jsme dosáhli vynikajícího úspěchu a nyní můžeme s hrdostí oznámit, že hodnota tepelné vodivosti λD naší izolace NATURHELD Flex dosahuje úrovně 0,036 [W/(mK)]!